ผลการการประกวดวาดภาพ NFT ART วันงดสูบบุหรี่โลก

ประกาศผลการเเข่งขันการประกวดวาดภาพ NFT ART ในหัวข้อบุหรี่ทำลายสิ่งเเวดล้อม เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2565 นักเรียนที่ได้รับรางวัล ให้ติดต่อรับรางวัลได้ที่ คุณครูคณิศร์ ฤทธิรักษ์ โทรศัพท์ 061-6299389 และนักเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรทุกคนในภายหลัง

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานของเด็กหญิงวรัทยา อิ่มอุระ นักเรียนชั้น ม.3/6

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานของเด็กหญิงชนิษฐา แดงเรือง นักเรียนชั้น ม.3/7

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานของนางสาวกชกร พึ่งเมือง นักเรียนชั้น ม.5/13