พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์โรงเรียนนครสวรรค์

16 พฤษภาคม 2565 : โรงเรียนนครสวรรค์ จัดพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์โรงเรียนนครสวรรค์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า สมาคมครูและผู้ปกครองนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ชมรมครู อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนนครสวรรค์

โดยในกิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในหอประชุม รับชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโรงเรียน และในเวลา 10.15 น. เป็นพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ โดยมี ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ศิษย์เก่าและอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นประธานในพิธี