แจ้งข่าว : เลื่อนการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ (ICQ)

ตามที่มูลนิธิสอวน.ได้ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติชั้นมัธยมศึกษา The International Chemistry Quiz (ICQ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มูลนิธิประสานแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัคร / กำหนดการสอบไปอย่างไม่มีกำหนด ให้นักเรียนติดตามข่าวที่หน้าเวปไซต์โรงเรียนนครสวรรค์