การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนนครสวรรค์ เปิดให้ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.2 , ม.3 , ม.5 และ ม.6 รอบที่ 2 (สำหรับคนที่ยังไม่ได้ชำระในรอบแรก) ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 7 กรกฏาคม 2565 โดยให้ดาวน์โหลดใบแจ้งชำระเงินจากลิงค์ แล้วนำไปชำระที่ธนาคารกรุงไทย หรือผ่านแอปพลิเคชั่น KrungThai NEXT และแอปเป๋าตัง แล้วเก็บหลักฐานการชำระเงินส่งที่ครูประจำชั้น

ดาวน์โหลดใบแจ้งชำระเงิน