สำรวจฉีดวัคซีน ในวันจันทร์ที่ 30 พ.ค. 65

แบบสำรวจความประสงค์การรับวัคซีนนักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-15.30

**สำหรับผู้ที่มีประวัติติดเชื้อโควิด19 แนะนำให้วัคซีนโควิดในผู้ที่มีประวัติติดเชื้อโควิดได้ตามหลักการเดียวกับผู้ที่ยังไม่เคยติดเชื้อมาก่อน โดยให้วัคซีนหลังจากการติดเชื้อ เป็นเวลา 3 เดือน

ลงทะเบียนรับวัคซีนวันที่ 31 พ.ค. 65 คลิกที่นี่