แบบสำรวจการรับวัคซีน ของนักเรียน

งานอนามัยฯ สำรวจการรับวัคซีนโควิด-19 ของนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ กรุณาตอบแบบสำรวจตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการวางแผนและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 ต่อไป

ทำแบบสำรวจ คลิกที่นี่