[คลิป] เปิดภาคเรียน 1 / 2565 แบบ On-Site 100%

📣 เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 1/2565 โรงเรียนนครสวรรค์ แบบ On-Site 100%
จัดทำโดยโดย
คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์