ตารางเรียนของนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

หมายเหตุ :

  • เป็นตารางเรียนสำหรับการทดลองใช้งานในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดเทอม (17-20 พฤษภาคม 2565) หากพบหรือมีข้อผิดพลาดกรุณาแจ้งกลุ่มบริหารวิชาการ
  • ตารางเรียนบางห้องหรือบางระดับชั้นอาจมีการปรับเปลี่ยน กรุณาตรวจสอบอีกครั้งในสัปดาห์ที่ 2 ของการเปิดภาคเรียน