ตัวแทน สอวน. ศูนย์ ม.นเรศวร สาขาคอมพิวเตอร์ ปี 2564

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายจิรภัทร ทับทิมไทย นักเรียนชั้น ม.6/1 ที่ผ่านการคัดเลือก ให้เป็นตัวแทนศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อแข่งขันต่อในระดับชาติ โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาคอมพิวเตอร์