ตัวแทน สอวน. ศูนย์ ม.นเรศวร สาขาดาราศาสตร์ ปี 2564

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ให้เป็นตัวแทนศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อแข่งขันต่อในระดับชาติ โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาดาราศาสตร์

สาขาวิชาดาราศาสตร์  ระดับ ม.ต้น

  • ด.ญ.ช่อชมพู อุ่ยเจริญศักดิ์ ม.3/1
  • ด.ญ.ณัฐขวัญ ศรีสร้อย ม.3/1 (สำรอง)

สาขาวิชาดาราศาสตร์  ระดับ ม.ปลาย

  • นายตรีทเศศ อ่ำทุ่งพงศ์ ม.4/1
  • นายภีมพงษ์ เลี้ยงประยูร ม.4/1
  • นางสาวอรภชา จิตสุทธิภากร ม.4/1 (สำรอง)