ตัวแทน สอวน. ศูนย์ ม.นเรศวร สาขาเคมี ปี 2564

ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวนวิยา ดีจักรวาล นักเรียน ชั้น ม.4/1 ที่ผ่านการคัดเลือก ให้เป็นตัวแทนศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อแข่งขันต่อในระดับชาติ โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาเคมี