ตัวแทน สอวน. ศูนย์ ม.น. สาขาฟิสิกส์ 2564

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกันตภณ นาคสุทธิ์ นักเรียนชั้น ม.6/15 ได้ผ่านการคัดเลือก ให้เป็นตัวแทนศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อแข่งขันต่อในระดับชาติ โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาฟิสิกส์