ฉีดวัคซีนเข็ม 3 เตรียมพร้อมเปิดเทอม 2565

วันที่ 18-20 เมษายน 2565 โรงเรียนนครสวรรค์ ร่วมกับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ไฟเซอร์) เข็มกระตุ้น (โดสที่ 3) ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายอายุ 12-17 ปี หรือนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตามความสมัครใจของนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเทอมภาคการศึกษาที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี