ลูกม่วงขาว ผ่าน สอวน. ค่าย 2 ปี 2564 จำนวน 34 คน

ขอแสดงความยินดีกับลูกม่วงขาว ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 2 ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 34 คน (สำรอง 1 คน)