ปฏิทินวิชาการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2565

ดูปฏิทินวิชาการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2565

หมายเหตุ

  • ปรับปรุง ณ วันที่ 27 เมษายน 2565
  • กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  • ให้นักเรียนติดตามข่าวสารของโรงเรียนนครสวรรค์ ที่เว็บไซต์ www.nssc.ac.th