ชนะเลิศวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย

นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์คว้าโล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระดับภาคเหนือตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ดังนี้

  • นางสาวนฤมล วิชาพร นักเรียนชั้น ม.4/12 ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท
  • นางสาวชยาภรณ์ ดราคาน นักเรียนชั้น ม.6/6 ได้รับรางวัลชมเชย

ควบคุมการฝึกซ้อมและดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขัน โดยครูวัชรพงษ์ แก้ววัชระรังษี และครูปราณี ดิษเจริญ