วันแม่แห่งชาติ 2560

วันที่ 11 ส.ค. 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนักเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมายุ 85 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560