มอบรางวัลกิจกรรมกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ จัดพิธีมอบรางวัลกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการรู้ทันวัยทีน ประจำปีการศึกษา 2564 ได้แก่

  1. กิจกรรม Tiktok “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
  2. กิจกรรม ประกวดหนังสั้น หัวข้อ Stop teen Mom หยุดตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
  3. กิจกรรม NSSC Folksong contest 2021 เนื่องในวันเอดส์โลก