แสดงความยินดีนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

2 สิงหาคม 2560 : โรงเรียนนครสวรรค์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดพิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนแลกเปลี่ยนทุนต่างประเทศ AFS, YFU, AYC Rotary และ OEG ที่กลับมาจากการศึกษาต่อเมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมา และจะไปศึกษาต่อในปีการศึกษาหน้า

รายชื่อนักเรียนแลกเปลี่ยน โครงการ 1 ปีการศึกษา โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2560

จะเดินทางไปต่างประเทศ

เดินทางกลับจากต่างประเทศ