บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลฯ

2 สิงหาคม 2560 : โรงเรียนนครสวรรค์ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดโครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุ 85 พรรษา

และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี โรงเรียนนครสวรรค์ โดยมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก