ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกิจกรรมวันคริสต์มาส

นักเรียนที่เข้าร่วมและได้รับเกียรติบัตรจากกิจกรรมวันคริสต์มาส ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรของตนเองได้จากลิงก์ >> https://drive.google.com/file/d/1GV07YKSTQXVIrIwBLlCnlt4DLr0QBzv3/view