ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม อัจฉริยภาพภาษาไทย 2564

ขอเชิญนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมวส่งเสริมการเรียนรู้ พิชิต 6 ฐาน สู่อัจฉริยภาพภาษาไทย ผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถดูรายละเอียดและเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ คลิก >> https://sites.google.com/nssc.ac.th/thaievent2021

 

 

ดูรายละเอียดและเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ คลิก >> https://sites.google.com/nssc.ac.th/thaievent2021