กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษา(ต่างประเทศ) 2021

กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนครสวรรค์ กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษา 2021 รูปแบบออนไลน์ ขอเชิญนักเรียนทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. การแข่งขัน Story Telling ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. การแข่งขัน Impromptu Speech ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. การแข่งขัน Spelling Bee ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. การแข่งขัน Creative Writing ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
5. การประกวดคัดลายมือภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1/6 -ม.1/12)
6. การประกวดเขียนเรียงความจากภาพ(ภาษาจีน) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ห้อง 13-14)
7. การประกวดคลิปวีดีโอสั้นภาษาญี่ปุ่น หัวข้อ “ ของดีประจำจังหวัด” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ดูสูจิบัตรของการแข่งขัน >> คลิกที่นี่

ดูรายละเอียด และสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทางคิวอาร์โค้ดของแต่ละกิจกรรม