ประกวดหนังสั้น “STOP TEEN MOM”

โรงเรียนนครสวรรค์ขอเชิญชวนนักเรียนทุกคน ร่วมส่งผลงานประกวดหนังสั้น ในหัวข้อ STOP TEEN MOM “หยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น” สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 ธันวาคม 2564 จากงานป้องกัน แก้ไขปัญหาสารเสพติดและโรคเอดส์ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ลิ้งค์สมัคร >> https://forms.gle/uADJZBPgxzz9JbNTA

รายละเอียดการแข่งขัน

หลักเกณฑ์การแข่งขัน-กิจกรรม-ประกวดหนังสั้น-หัวข้อ-Stop-Teen-Mom