รับดูงานกลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์ และบุคคล

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) นำโดยรองผู้อำนวยการ วารุณี สุขสุวานนท์ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานการเงิน ของโรงเรียนนครสวรรค์ โดยมี ดร.พะเยาว์ เหล่าเนตร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์ และบุคคล นางมะลิวรรณ มัญจาวงษ์ นายวิชชา ยศอ่อน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์ และบุคคล ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564