รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Bullying, Cyberbullying, Gender Inequality

ขอเสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับนานาชาติ (CRPAOs Lead Youth Conference 2021) และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ Bullying, Cyberbullying, Gender Inequality มีรายชื่อสมาชิก ดังนี้

1. นายปภพ เข็มเงิน 5/3
2. นางสาวฐิติกานต์ ตระกูลพันธ์ 5/1
3. นายวัศศิธร์ จันทร์เพชร 5/2
4. นายรัชพล พยัฆวิเชียร 5/2
5. นางสาวปราชญ์วรรณ ปรัชญาพันธ์ 5/1
6. นายบุรัสกร ศรีขาว 5/2

ชมผลงาน