รางวัลสถานศึกษาที่บริจาคโลหิตลำดับที่ 3 ของจังหวัด

29 ก.ย.64 : ดร.จงกล เดชปั้น เป็นตัวแทนของ โรงเรียนนครสวรรค์ รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ปี 2564 จากนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประเภทสถานศึกษา ที่ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมบริจาคโลหิตมากเป็นลำดับที่ 3 ของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์