ผ.อ. สพม. นว. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนครสวรรค์

วันที่ 22 กันยายน 2564 : นางจริยา ปารีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมตรวจเยี่ยมการบริหาร ด้านการเงินและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมี ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และ คณะครู ร่วมให้การต้อนรับ