ทำบุญวันสถาปนาครบรอบ 125 ปี โรงเรียนนครสวรรค์

โรงเรียนนครสรรรค์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนครสวรรค์ ครบรอบ 125 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยมีการทำพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน อุทิศให้ คณะครู ศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ที่เสียชีวิตแล้ว และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญโรงเรียนนครสวรรค์ ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์