มอบเข็มสภานักเรียน 2564

20 กันยายน 2564 : พิธีมอบเข็มคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2564 พร้อมมอบเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกให้กับคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนนครวรรค์ ปีการศึกษา 2563 โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้มาตราการความปลอดภัยตามกฎของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากอนามัยทุกคน