กษิณาลัย 64

ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงมุทิตาจิตผ่านทางระบบออนไลน์ แด่ครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการในปี 2564 โดยคลิกที่รูปของคุณครูแต่ละท่านเพื่อแสดงความรู้สึกถึงคุณครู