โรงเรียนนครสวรรค์ โอนเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท แล้ว

แจ้งผู้ปกครองทุกท่านทราบ ขณะนี้เงินเยียวยาผู้ปกครองและนักเรียน 2,000 บาท ได้โอนเข้าบัญชีที่แจ้งกับทางโรงเรียนนครสวรรค์เรียบร้อยแล้ว  สำหรับธนาคารอื่น ที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย เงินจะเข้าบัญชีวันที่ 7 ก.ย. 64 เนื่องจากต้องมีการ clearing ระหว่างธนาคารก่อนค่ะ