อัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสอนออนไลน์

โรงเรียนนครสวรรค์ โดยกลุ่มบริหารวิชาการ ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในห้องประจำชั้นของนักเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียนในช่วงการเปิดเรียนแบบออนไลน์