ประกวด TikTok “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณก็ทำได้”

โรงเรียนนครสวรรค์ขอเชิญชวนนักเรียนทุกคน ร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอผ่าน TikTok ตามหัวข้อ “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณก็ทำได้” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ความยาว 1 – 2 นาที

หลักเกณฑ์การประกวด (เอกสารมี 2 หน้า ใช้ปุ่มลูกศรกดเลื่อนขึ้น/ลง)

ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดออกแบบ-Tiktok