พิมพ์เอกสารการมอบตัวออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนนครสวรรค์ เปิดให้นักเรียนที่ได้มอบตัวผ่านระบบออนไลน์ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ PDF และพิมพ์เอกสารการมอบตัว โดยเลือกเข้าไปพิมพ์ข้อมูลได้ตามประเภทจากลิงก์ด้านล่างนี้

  1. สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 เดิม ที่เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (นักเรียนเดิม ที่ไม่ได้สอบใหม่)
  2. สำหรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ที่สอบรอบห้องเรียนพิเศษ
  3. สำหรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ที่สอบรอบห้องเรียนทั่วไป