รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว : ครูต่างชาติ

หมายเหตุ : เอกสารมีทั้งหมด 2 หน้า กดปุ่มลูกศรขึ้น-ลง เพื่อเลื่อนหน้าถัดไป

ประกาศโรงเรียนนครสวรรค์-ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว-ครูต่างชา