ขอบเขตงานจ้างเหมาสร้างห้องสืบค้นข้อมูลและประชุมออนไลน์ฯ

หมายเหตุ : เอกสารมีทั้งหมด 8 หน้า กดปุ่มลูกศรขึ้น-ลง เพื่อเลื่อนหน้าถัดไป

ขอบเขตงานจ้างทำห้องประชุมระบบออนไลน์

ดาวน์โหลดไฟล์