เอกสารขอสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนนครสวรรค์

สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563 ที่มีความประสงค์จะสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ในปีการศึกษา 2564 ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอสละสิทธิ์ กรอกรายละเอียดและลงชื่อนักเรียนพร้อมผู้ปกครอง แล้วถ่ายรูปหรือสแกนแบบฟอร์มส่งกลับมาที่อีเมล admin@nssc.ac.th หรือ LINE ไอดี : nsscline

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม