รางวัลนักอ่านยอดเยี่ยม 2563

ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ มอบรางวัลกิจกรรมการเรียนรู้สู่หัวใจนักอ่าน 5 กิจกรรมของ สพม นครสวรรค์และยอดนักอ่านประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564