พี่แนะแนวน้อง

นายฉัตริน เอี่ยมสงคราม นักเรียนชั้น ม.6/1 ศึกษาต่อคณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายภูวพัศ เทียนจรรยา (ศิษย์เก่า) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รับทุนปริญาติรี-ปริญญาเอก) แนะแนวการทำ Portfolio รอบ 1ให้กับน้องๆ มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวฐิตารีย์ สุภาวิระ ม.6/1 และนายศิรชัช ชมบริสุทธิ์ ม.6/1 ได้แนะแนวแชร์ประสบการณ์การผ่านคัดเลือกศึกษาต่อ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการโอลิมปิกวิชาการ รอบที่ 1 และการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์