ระเบียบการรับสมัคร ม.1 โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก (ฉบับร่าง)

เอกสารฉบับนี้มีทั้งหมด 2 หน้า กดปุ่มลูกศรขึ้น-ลง เพื่อเลื่อนหน้าถัดไป

ใช้ ประกาศรับนักเรียนม.1 (โอลิมปิก)

หมายเหตุ : เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารฉบับร่างเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์เท่านั้น ทั้งนี้หากมีประกาศฉบับจริง หรือมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การรับสมัครจากทาง สพฐ. ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง