ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

เอกสารมีทั้งหมด 3 หน้า กดปุ่มลูกศรขึ้น-ลง เพื่อเลื่อนหน้าถัดไป

ประกาศโรงเรียนนครสวรรค์-เรื่อง-รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว