งดการจัดสอบ Nakhonsawan S-M-E Contest 2563

ประกาศของดจัดการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ Nakhonsawan S-M-E Contest ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)