ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพฯ

หมายเหตุ : เอกสารมีทั้งหมด 16 หน้า กดปุ่มลูกศรขึ้น-ลง เพื่อเลื่อนหน้าถัดไป

ประกาศโรงเรียนนครสวรรค์-ขายทอดตลาด (1)