5 ธันวาคม 2563

โรงเรียนนครสวรรค์ นำโดย ผู้อำนวยการ จงกล เดชปั้น คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยพิธีทำบุญตักบาตร เริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน จากนั้นในเวลา 08.30 น. ประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ ช่วงเย็นเวลา 18.00 น. พิธีจุดเทียนสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์