การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา โรงเรียนนครสวรรค์ ภาคเรียนที่ 2/2563

📌 โรงเรียนนครสวรรค์เปิดให้พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษาที่ 2/2563

✏️ นำใบแจ้งชำระเงิน ไปชำระที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือชำระผ่าน Krungthai NEXTตั้งแต่วันที่ 3-9 ธันวาคม 2563

พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ได้ที่ 👉 https://pay.nssc.ac.th

** นักเรียนนำใบแจ้งการชำระเงินพร้อมสลิปธนาคารส่งให้ครูประจำชั้น เพื่อให้โรงเรียนตรวจสอบและออกใบเสร็จรับเงิน

พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ได้ที่ 👉 https://pay.nssc.ac.th

พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ได้ที่ 👉 https://pay.nssc.ac.th

พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ได้ที่ 👉 https://pay.nssc.ac.th

พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ได้ที่ 👉 https://pay.nssc.ac.th