รางวัลชนะเลิศ วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

โรงเรียนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายดานุ บุญมาก ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในรายการเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับประเทศครั้งที่ 16 ที่จัดประกวดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร มีผู้ฝึกซ้อมคือ ครูวัชรพงษ์ แก้ววัชระรังษี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ครูผู้ควบคุมคือครูอุษา พงษ์ชัยสิทธิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี