กลุ่มทีมร่วมใจ (Teamgroup) มอบทุนการศึกษา

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 5 พฤศจิกายนนี้ ที่ห้องประชุมศูนย์อาเซียนศึกษา รร.นครสวรรค์ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ และคณะ ได้มอบทุนการศึกษาเพื่อน้องโรงเรียนนครสวรรค์ ให้กับ รร.นครสวรรค์ เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท โดยมี ผอ.ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการ รร.นครสวรรค์ และคณะผู้บริหารเป็นตัวแทนรับมอบทุน

นอกจากนี้ ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ได้นำภาพถ่ายของตนเองและกลุ่มเพื่อน เมื่อครั้งที่ยังเป็นนักเรียนรร.นครสวรรค์ โดยเรียนอยู่ชั้น มศ.5 ห้อง ข เมื่อปี 2503 มามอบให้กับ รร.นครสวรรค์ เพื่อจัดเก็บไว้เป็นที่ระลึก ในพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนนครสวรรค์

สำหรับการมอบทุน มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจได้ดำเนินกิจกรรมมอบทุนการศึกษาเพื่อน้อง รร.นครสวรรค์ และมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ในภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 มาตั้งแต่ปี 2550 แล้ว นับว่าเป็นกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาที่ดำเนินมาอย่างต่อเนืองเป็นปีที่ 14