ต้อนรับ ผอ. ใหม่ ดร.จงกล เดชปั้น

โรงเรียนนครสวรรค์ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ ดร.จงกล เดชปั้น

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ที่หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ มีการจัดงานต้อนรับ ดร.จงกล เดชปั้น ที่เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เมื่อมาถึง ดร.จงกล ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประกอบด้วย ศาลหลักเมือง พระพุทธศรีมิ่งเมือง พระพุทธรูปประจำโรงเรียนนครสวรรค์ อนุสาวรีย์อาจารย์โชติ สุวรรณชิน ผู้บริหารที่ก่อตั้งโรงเรียนนครสวรรค์ ณ สถานที่ปัจจุบัน พระวิษณุกรรม พระพิรุณทรงนาค ศาลเจ้าที่ และเข้าภายในหอประชุม รร.นครสวรรค์ ชมวีดีทัศน์ผลงานของ รร.นครสวรรค์ ประวัติและผลงานของ ดร.จงกล เดชปั้น โดยมีนายเฉลิม หงษ์สัมฤทธิ์ อดีตผู้ตรวจราชการกรมสามัญศึกษา อดีต ผอ.รร.นครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและมอบช่อดอกไม้ ของที่ระลึก

ต่อจากนั้นมีคณะผู้เข้าร่วมมอบช่อดอกไม้ ของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ ดร.จงกล เดชปั้น จำนวนมากมาย เช่น นายอภิเชษฐ์ สิมพลีสวรรค์ รอง ผอ.สพม.42 นางสาวเพ็ญจรัส สิงห์ทอง อดีต ผอ.รร.นครสวรรค์ นายนพดล สันติภาพจันทรา นายกสมาคมผู้ปกครองและครู รร.นครสวรรค์ นายสุภาพ ศักดิ์สัจจา นายกสมาคมศิษย์เก่า รร.นครสวรรค์ นายอิทธิพัทธ์ เตชะสิทธิผลิน ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง รร.นครสวรรค์ นายนิรันดร์ ศิริวัฒน์ ประธานชมรมครู รร.นครสวรรค์ นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สพม.42 แล้วต่อด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.42 คณะรองผู้อำนวยการ คณะครู แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมให้การต้อนรับจนเต็มหอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์

ภาพถ่าย – ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์