ทดลองการเปิดเรียนแบบ Onsite 100%

โรงเรียนนครสวรรค์ ทดลองการเปิดเรียนแบบ Onsite 100% (มาเรียนพร้อมกันทั้งนักเรียนเลขที่คู่และคี่) ตั้งแต่วันพฤหัสฯ ที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป โดยยังคงมาตรการการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด